โซลาเซลล์ใช้ได้นานกี่ปี เป็นคำถามยอดฮิตสำหรับคนจะติดตั้งโซล่าเซลล์ และ คนทั่วไปจะเข้าใจว่า โซล่าเซลล์จะใช้งานได้ประมาณ 25 ปี แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้นโซลาเซลล์จะยังสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าออกมาได้แม้ระยะเวลาจะผ่านไปนานกว่า 25 ปี แต่พลังงานไฟฟ้าที่ได้จะลดลงเรื่อยๆตามอายุการใช้งานของแผงโซลาเซลล์ (อัตราการลดลงของพลังงานไฟฟ้านี้อยู่ที่ประมาณ 0.6 – 1% ต่อปี)

Performance liner graph Source: www.jinkosolar.com

ผู้ผลิตโซลาเซลล์ส่วนมากมักจะรับประกันการเสื่อมสภาพของแผงโซลาเซลล์แบบขั้นบันได เช่น 1-10 ปีแรก พลังงานลดลงไม่เกิน 10% และ ปีที่ 11-25 ลดลงไม่เกิน 20% แต่ก็จะมีบางยี่ห้อที่จะรับประกันการเสื่อมสภาพนี้ตามอายุของแผงเลย (เช่น รับประกันการเสื่อมสภาพ 1% เมื่อถึงปีที่ 6 ก็คือเสื่อมสภาพไม่เกิน 6% ซึ่งแบบหลังนี้ก็ถือว่าแฟร์กับผู้ซื้อมากกว่า)

อย่างไรก็ดี นอกจากการพิจารณาประสิทธิภาพการทำงานของแผงโซลาเซลล์แล้ว ผู้ใช้งานระบบโซลาเซลล์ควรมีการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆด้วยเช่น สายไฟ เบรคเกอร์ อินเวอร์เตอร์ เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ถ้าอย่างนั้นเราต้องเปลี่ยนเมื่อแผงโซลาเซลล์มีอายุการใช้งานเกิน 25 ปี?

สำหรับผู้ที่ผลิตไฟฟ้าใช้เองอัตราการคืนทุนของระบบโซลาเซลล์แบบวางบนหลังคาปัจจุบันอยู่ที่ 6 – 8 ปี (เพิ่มเติมได้จาก https://www.nexte.co.th/2019/11/27/project-feasibility-study/ ) แปลว่าหลังจากนั้นเจ้าของบ้านก็เสมือนได้ใช้ไฟฟ้าฟรีๆไปอีก 10 กว่าปี แต่เมื่อเวลาผ่านไปแล้ว 25 ปี เจ้าของบ้านก็ยังสามารถใช้งานระบบโซลาเซลล์เดิมได้ไม่ต้องเปลี่ยนแผงโซลาเซลล์ใหม่

แต่จากการที่ระบบโซลาเซลล์มีราคาที่ถูกลงเรื่อยๆ ประกอบกับประสิทธิภาพของโซลาเซลล์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆ แปลว่าถ้าเดิมเจ้าของบ้านติดโซลาเซลล์เต็มพื้นที่หลังคาบ้านได้กำลังผลิตไฟฟ้า 10 kW เทคโนโลยีโซลาเซลล์ในอีก 25 ปีข้างหน้าอาจจะทำให้ผลิตไฟฟ้าได้มากถึง 15-20 kW (โดยที่ใช้เงินลงทุนที่แทบไม่แตกต่างจากเงินลงทุนในระบบ 10 kW ในปัจจุบัน) โดยส่วนตัวผู้เขียนเชื่อว่า ณ เวลานั้นจะมีหลายคนตัดสินใจเปลี่ยนระบบโซลาเซลล์ใหม่ทั้งชุดก็เป็นได้