กพช. เดินหน้าขับเคลื่อนไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคาภาคประชาชน เป้าหมาย 100 เมกะวัตต์ จ่ายเข้าระบบในปี 2564 แบ่งเป็นซื้อไฟส่วนเกินจากกลุ่มบ้านอยู่อาศัย 50 เมกะวัตต์ และสถานศึกษา โรงพยาบาล น้ำเพื่อการเกษตร 50 เมกะวัตต์ คาดสามารถสร้างการลงทุนได้กว่า 3,000 ล้านบาท

        นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563ว่า ที่ประชุม ได้เห็นชอบส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ “โซลาร์ภาคประชาชน” โดยปรับหลักเกณฑ์รับซื้อไฟ้ฟาใหม่

      โดยปรับเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจากกลุ่มบ้านผู้อยู่อาศัย (โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ภาคประชาชน) ที่จำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเป็น 2.20 บาทต่อหน่วย จากเดิมรับซื้อในราคาไม่เกิน 1.68 บาทต่อหน่วย เป้าหมายการรับซื้อ 50 เมกะวัตต์ ระยะเวลารับซื้อ 10 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 โดยให้ครอบคลุมทั้งประชาชนที่เข้าร่วมโครงการใหม่และที่ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือได้เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว ซึ่งการปรับเพิ่มอัตรารับซื้อไฟฟ้าให้ผลตอบแทนดีขึ้น สามารถคืนทุนภายใน 8 – 9 ปี เพื่อสร้างแรงจูงใจในการลงทุนและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย

      คาดว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) จะจัดทำหลักเกณฑ์รองรับเสร็จประมาณไตรมาส 1 ปี64 และ เปิดให้ยื่นเสนอโครงการได้ ส่วนผู้ที่เข้าร่วมโครงการไปแล้วที่ได้รับค่าไป 1.68 บาทต่อหน่วย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.64 จะได้รับค่าไฟเพิ่มเป็น 2.20 บาทต่อหน่วยโดยอัตโนมัติ”

Ref : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/914180

Ref : https://mgronline.com/business/detail/9630000131746

เพิ่มเติมสำหรับการขออนุญาต และ สมัครเข้าโครงการ :  https://www.nexte.co.th/2019/07/21/solar-rooftop-license-permission/