My Energy MEA เป็นรูปแบบการขอออนุญาตติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคา (Solar Rooftop) ในระบบออนไลน์สำหรับพื้นที่การติดตั้งในเขตการไฟฟ้านครหลวง โดยจะเริ่มใช้ใน พ.ศ. 2564 นี้

ด้วยความจำเป็นของสถานการณ์โควิด 19 ที่กำลังระบาดหนักในช่วงนี้ การไฟฟ้านครหลวงได้ปรับเปลี่ยนระบบให้พนักกงาน WFH มากขึ้น ( บางท่านถึงกับยกคอมพิวเตอร์ไปไว้ที่บ้าน)  เพื่อการบริการอย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุดและปลอดภัยจากโควิด ทั้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงและลูกค้าที่มาติดต่อ

จากเดิมนั้นการไฟฟ้านครหลวงได้เปิดให้ผู้ใช้ได้ขอรับบริการขายไฟในโครงการโซลาร์ภาคประชาชนอัปโหลดเอกสารผ่านเว็ปไซต์ https://spv.mea.or.th/    อยู่แล้วซึ่งทาง NextE ได้มีบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ตอนนี้อัปเดตใหม่ทางการไฟฟ้านครหลวงปรับเปลี่ยนเป็น My Energy MEA เพื่อรวบรวมบริการของผู้ใช้ไฟ (ไม่ขายไฟ) สามารถยื่นเอกสารผ่านระบบออนไลน์ได้เลย ไม่ต้องไปยื่นเอกสารที่การไฟฟ้านครหลวงเขตแล้ว และยังสามารถติดตามว่าเอกสารดำเนินการไปถึงขั้นไหนแล้ว ทำให้เราไม่ต้องโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าให้เสียเวลา

บทความเกี่ยวกับการยื่นขายไฟ  https://www.nexte.co.th/2019/07/21/solar-rooftop-license-permission/

รูปเว็ปไซต์เดิมสำหรับยื่นขายไฟของการไฟฟ้านครหลวง https://spv.mea.or.th/

 

รูปหน้าตาเว็ปไซต์ใหม่ (https://myenergy.mea.or.th)

 

สำหรับขั้นตอนการยื่นขอขายไฟและขนานไฟสำหรับผู้ที่ไม่ขายไฟดังนี้

ขั้นแรกให้เข้าไปที่เว็ปไซต์  https://myenergy.mea.or.th และกดที่ ‘เข้าสู่ระบบ’ จากนั้นกดที่ ‘ลงทะเบียน’

เริ่มต้นสำหรับผู้ที่เคยยื่นเอกสารไปแล้ว ต้องลงทะเบียนด้วยข้อมูลเลขบัตรประชาชนของผู้แจ้งคนเดิมที่เคยแจ้งไว้ ระบบจะแสดงข้อมูลคำขอของผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้

รูปหน้าเข้าสู่ระบบ

เริ่มต้นสำหรับผู้ที่เคยยื่นเอกสารไปแล้ว ต้องลงทะเบียนด้วยข้อมูลเลขบัตรประชาชนของผู้แจ้งคนเดิมที่เคยแจ้งไว้ ระบบจะแสดงข้อมูลคำขอของผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้

รูปหน้ากรอกข้อมูลที่เลขบัตรประชาชนผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้
ข้อมูลโครงการที่เคยลงทะเบียนไว้

สำหรับผู้ใช้ที่ไม่เคยลงทะเบียนไว้กับระบบ SPV ต้องลงทะเบียนใหม่ก่อนถึงจะเข้าใช้งานได้

หน้าสมัครใช้งานผู้ใช้ใหม่

หลังจากที่เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วจะมีแถบแสดงข้อมูลต่างๆ ได้แก่

จัดการข้อมูลส่วนตัว ส่วนที่ใส่ข้อมูลของผู้ยื่นเข้าระบบ

ข้อมูลแบบคำขอฯ แสดงข้อมูลประวัติการยื่นคำขอทั้งหมดของบัญชีที่เคยยื่น

ข้อมูลสัญญา คำขอฯ ที่ผ่านการพิจารณาเอกสารแล้ว และได้เซ็นเอกสารสัญญาขายไฟแล้ว

เพิ่มเครื่องวัด เพิ่มข้อมูลที่จะยื่นคำขอฯ ใหม่

โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และ กดยืนยันเพื่อส่งให้ทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าพิจารณาด้านเทคนิค ว่า การติดตั้งเป็นไปตามมาตราฐานที่ทางการไฟฟ้าถูกต้องหรือไม่ และ จะส่งผลพิจารณากลับมาที่ผู้ยื่นขอ โดยทั่วไปแล้วอาจจะใช้เวลาแต่ละขั้นตอน ประมาณ 1-2 สัปดาห์ และ รวมทุกขั้นตอนจนถึงขนานไฟ อาจจะใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน

ทั้งนี้ แม้ว่าระบบจะอำนวยความสะดวกในการยื่นเอกสารออนไลน์แล้วแต่ว่ายังมีส่วนที่ต้องไปยื่นเอกสารตัวจริงอยู่ เช่น สัญญาซื้อขายไฟที่จำเป็นจะต้องไปเซ็นที่การไฟฟ้าเขตกับเจ้าหน้าที่เพราะจะต้องมีลายเซ็นของทั้งผู้บริหารของการไฟฟ้าและผู้ขายไฟ แต่อย่างไรก็ดีก็มีความสะดวกกับผู้ที่ไม่ได้ขายไฟมากยิ่งขึ้น ยื่นเอกสารและรอตรวจความเรียบร้อยของระบบโซลาร์เลย ไม่ต้องเซ็นสัญญา และ มากไปกว่านี้ยังมีการขออนุญาตส่วนต่างๆ เช่น การขอเรื่องความมั่งคงแข็งแรง ของ องการปกครองส่วนท้องถิ่น และ ใบอนุญาตของ กกพ. (คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน) ซึ่งจะต้องส่งให้ทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าพิจารณาก่อนการขนานไฟ

อ้างอิง:  https://spv.mea.or.th/?fbclid=IwAR2phfNxN9KN97rfjjBf7YdnN4sbNWvvyfl3owePfILICEuliTE37F_fU8s#spv-users