NextE ได้มีโอกาสติดตั้งแบตเตอรี่พร้อมกับทำระบบสำรองไฟฟ้า ( Huawei LUNA2000 & Backup Box ) ให้กับบ้านของลูกค้าที่ใช้ inverter ของ Huawei เป็นครั้งแรกจึงขอถือโอกาสนี้มารีวิวการติดตั้ง และผลทดสอบการใช้งานเบื้องต้นของระบบว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไร

ก่อนติดตั้ง

บ้านหลังนี้เป็นบ้านพักตากอากาศที่เจ้าของเคยใช้บริการให้ NextE ไปติดตั้งระบบ solar cell ไว้แล้ว โดยเริ่มต้นระบบที่ติดตั้งทางลูกค้าได้คิดเผื่อเอาไว้สำหรับการติดตั้งแบตเตอรี่อยู่แล้ว เมื่อ Huawei เริ่มขายแบตเตอรี่เราจึงแจ้งกับทางลูกค้าซึ่งทางลูกค้าก็ตอบตกลงให้เราไปติดตั้งให้ทันที

ระบบเดิมที่เราติดตั้งเป็น inverter 3 phase ขนาด 5 kW ติดตั้ง smart meter เพื่อ monitor การใช้ไฟฟ้าของบ้าน รวมถึงดูการซื้อ-ขายไฟ กับการไฟฟ้า (บ้านหลังนี้ทำสัญญาซื้อ-ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วย)

 

 

หลังติดตั้ง

ลูกค้าต้องการติดตั้งให้แบตเตอรี่ทำหน้าที่ชาร์ตเก็บไฟฟ้าส่วนที่ solar cell ผลิตได้เกินความต้องการของบ้านเข้าแบตเตอรี่ให้เต็มที่ก่อนจะขายเข้าการไฟฟ้า โดยแบตเตอรี่จะถูกตั้งค่าให้ทำการจ่ายไฟที่ชาร์ตไว้บางส่วนให้กับบ้านในช่วงกลางคืน เมื่อไม่มีพลังงานจากแสงอาทิตย์แล้ว

นอกจากนี้ลูกค้ายังต้องการให้ solar cell และแบตเตอรี่ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์สำรองไฟในกรณีที่ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าดับด้วย ซึ่งระบบที่เราติดตั้งเพิ่มเติมให้กับนั้นประกอบด้วยแบตเตอรี่ขนาด 5kWh พร้อมกับอุปกรณ์ตัดวงจรเข้าระบบสำรองไฟ (Backup Box) ที่สามารถจ่ายไฟฟ้าสำรองให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านได้สูงสุด 3 kW ทำให้แม้ในช่วงที่ไฟจากการไฟฟ้าดับบ้านของลูกค้าก็ยังมีไฟฟ้าใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

ผลใช้งานแบตเตอรี่เบื้องต้นหลังติดตั้ง

ระบบเก็บกักพลังงานของ Huawei ทำงานร่วมกันกับอินเวอร์เตอร์และสามารถตั้งค่าการทำงานของอุปกรณ์ทั้งหมดผ่าน Online Application ได้ โดยสำหรับระบบเก็บกักพลังงาน เราสามารถตั้งค่าการใช้งานแบตเตอรี่ได้ 3 แบบคือ Maximum Self Consumption, Time of Used และ Fully Fed to the Grid ซึ่งสำหรับบ้านลูกค้าที่ซื้อไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัย และราคาขายไฟฟ้าคืนกลับให้การไฟฟ้าอยู่ที่ 2.2 บาทต่อหน่วย เราจึงแนะนำการตั้งค่าระบบเก็บกักพลังงาน เป็นแบบ Maximum Self Consumption

ในส่วนการตั้งค่าการชาร์ตแบตเตอรี่และการคายประจุของแบตเตอรี่ เราตั้งค่าไว้สูงสุดที่ 2.5 kW โดยแบตเตอรี่จะทำการชาร์ตพลังงานจนเต็มที่ Stage of Charge (SOC) ที่ 100% และจะหยุดจ่ายพลังงานเมื่อ SOC เหลือเท่ากับ 15% (โดยที่เราตั้งใจจะให้เหลือไฟฟ้าสำรองในแบตเตอรี่อีกจำนวนหนึ่งเผื่อไว้ในกรณีไฟฟ้าดับและระบบสำรองไฟเริ่มทำงาน)

จากข้อมูลในระบบ monitoring พบว่าแบตเตอรี่ทำงานได้ตามที่เราตั้งค่าไว้โดยช่วงกลางวันที่มีแสงแดด อินเวอร์เตอร์ทำการเก็บไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่จนเต็ม ก่อนที่จะค่อยๆนำพลังงานที่เก็บไว้เอามาใช้ในช่วงหัวค่ำจนถึงกลางคืน เมื่อพลังงานในแบตเตอรี่ลดน้อยลงเหลือประมาณ 15% แบตเตอรี่จึงหยุดทำงานและเริ่มให้มีการใช้ไฟฟ้าที่มาจากการไฟฟ้าต่อไป

โดยแบตเตอรี่ทำการชาร์ตไฟที่กำลังไฟฟ้าสูงสุด 2.5 kW โดยในวันที่การใช้ไฟในบ้านน้อยๆ ระบบ solar cell 5 kW จะชาร์ตแบตเตอรี่จนเต็มในช่วงเวลาประมาณ 14:00 น หลังจากนั้นไฟฟ้าที่ผลิตเกินจะถูกส่งขายเข้าการไฟฟ้าจนถึงเวลาประมาณ 18:30 น. หลังพระอาทิตย์ตก ไฟฟ้าจาก solar cell จะเริ่มไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ของบ้านแล้ว ระบบจึงเริ่มดึงพลังงานจากแบตเตอรี่มาใช้เรื่อยจนพลังงานในแบตเตอรี่เหลืออยู่ประมาณ 15% จึงหยุดการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ที่เวลาประมาณ 1:30 น. ของอีกวัน

การใช้งานระบบ Backup Box

ระบบ Backup จะทำการสื่อสารกับ Inverter และ Battery เมื่อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าดับ มันจะตัดการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าภายในบ้านกับระบบของการไฟฟ้าออก และทำให้บ้านทั้งหลังอยู่ในสถานะ off-grid จนเมื่อไฟจากการไฟฟ้ากลับสู่ภาวะปกติ Backup Box จึงทำการเชื่อมต่อขนานระบบไฟฟ้าของบ้านและระบบ solar cell เข้ากับระบบของการไฟฟ้าดังเดิม โดยจากการทดสอบเราพบว่าระบบสำรองไฟจะจ่ายไฟกลับคืนให้บ้านภายในเวลาประมาณ 1 วินาที ( เป็นไปตาม spec ที่ผู้ผลิตระบุไว้ว่าระยะเวลา switch over < 3 วินาที ) ซึ่งการสำรองไฟฟ้าในลักษณะนี้เหมาะกับการสำรองไฟระบบแสงสว่าง หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็กทั่วๆไป แต่ไม่สามารถป้องกันการดับของเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ PC ได้

ในส่วนการติดตั้ง Backup Box เราแนะนำให้ใช้ช่างไฟฟ้าที่มีประสบการณ์เพื่อทำการไล่วงจรของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการจะทำการสำรองไฟ และแยกกลุ่มของเครื่องใช้ไฟฟ้าดังกล่าวออกมาจากตู้ไฟเดิมของบ้าน เนื่องจากหากต่อวงจรผิดพลาดอาจทำให้เกิดการลัดวงจรจนเป็นอันตรายแก่ผู้ติดตั้งและเกิดความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านด้วย

ทั้งหมดนี้ต้องขอขอบคุณความกรุณาของลูกค้าที่ให้โอกาส NextE ได้รับใช้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์จากการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานและระบบสำรองไฟจากบ้านลูกค้าที่นำมาเผยแพร่นี้ จะเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้ที่สนใจนำระบบดังกล่าวไปประยุกต์ติดตั้งใช้งานในสถานที่อื่นๆได้ในโอกาสต่อไป

Data Sheet ของอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ

สำหรับผู้ที่สนใจจะติดตั้งระบบโซล่าพร้อมแบตตารี่ได้ ที่นี้

Client : K.Phuwanard

Site reference : Pakchong, nakhonratchasima

Privacy Preference Center