ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ และ ระบบไฟฟ้าทั่วไป ต่างกันอย่างไร

ระบบไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้าน และ โรงงานโดยทั่วไปจะเป็นระบบกระแสสลับ แรงดันของไฟฟ้า อยู่ที่ 220 โวลท์ และ 380 โวลท์ แต่ถ้าเป็นโซล่าเซลล์จะเป็นระบบไฟฟ้ากระแสตรง ที่มีแรงดันของไฟฟ้าค่อนข้างสูง ประมาณ 500 ถึง 1000 โวลท์ แล้วจึงแปลงไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับใช้งานต่อไป มากไปกว่านั้นเมื่อมีเครื่องกำเนิดพลังงานแล้วกระแสของไฟฟ้าจะไหลได้ทั้งสองทิศทาง คือ จากการไฟฟ้าเข้ามีที่ตัวบ้าน และ ถ้าผลิตไฟฟ้ามากกว่าที่ต้องการไฟฟ้าที่ได้จากโซล่าเซลล์อาจจะไหลย้อนออกไปก็เป็นได้

มีคำถามว่า สามารถใช้ช่างไฟฟ้าปกติในการประกอบแผงโซล่าเซลล์ได้หรือไม่ และ อะไรที่เป็นจุดที่ควรต้องระมัดระวังในการจ้างช่างไฟฟ้าทั่วไปมาติดตั้งโซล่าเซลล์

อธิบายว่า ช่างไฟฟ้าทั่วไปจะถนัดไฟกระแสสลับ ที่แรงดัง 220 โวลท์ และ 380 โวลท์ แต่ช่างโซล่าเซลล์จำเป็นจะต้องรู้ทั้งสองระบบทั้งกระแสสลับ และ กระแสตรง ช่างเองต้องมีความเข้าใจเรื่องการตรวจวัดไฟฟ้าทั้งสองแบบ โดยช่างเองจะต้องมีการตรวจสอบการต่อขั้วเข้ากับ inverter ต้องป้องกันไม่ให้มันเกิดการลัดวงจร นอกจากนี้วิธีการต่อ (mc4 connector) ตัวผู้และตัวเมียของระบบโซล่าเซลล์ก็ยังต้องทักษะเฉพาะในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของโซล่าเซลล์ เช่น วิธีการย้ำหัว mc4 เพื่อจะให้สามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน นอกจากนี้แล้วระบบของโซล่าเซลล์เองก็มีหลายระบบ (ระบบไฟฟ้าโซลล่าเซลล์) ช่างไฟฟ้าต้องมีความเข้าใจระบบต่างๆ ในการนำมาเชื่อมต่อกับระบบที่มีอยู่เดิม

ในแง่ของการบำรังรักษาโซล่าเซลล์ ช่างไฟทั่วไปสามารถตรวจระบบไฟฟ้าแบบ visual checklist ได้ แต่ถ้าหากต้องการดูเรื่องประสิทธิภาพที่เปลี่ยนไปของระบบที่เราออกแบบกับประสิทธิภาพที่ระบบทำงานได้ ช่างจะต้องมีความรู้เฉพาะทาง โดยสามารถดูการผลิตกระแสไฟฟ้าที่เทียบกับปริมาณแสงที่ตกกระทบแผง ทิศทางการติดตั้ง และ ปัจจัยอื่นๆ เพื่อที่จะสามารถคำนวณได้ว่าควรได้ไฟเท่าไหร่ และนำมาเปรียบเทียบกับของจริงว่าได้ไฟเท่าไหร่ ซึ่งในขั้นตอนนี้ต้องมีการวัดความเข้มแสง ไฟฟ้าที่ผลิตได้ อุณหภูมิ อีกด้วย

แล้วอุปกรณ์มีความแตกต่างกันอย่างไร

1. รองรับแรงดันที่สูงกว่า ต้องเลือกซื้ออุปกรณ์ให้มีความเหมาะสม ขั้นต่ำต้อง 500-800 โวลท์ และในช่วงนี้แผงสามารถรับแรงดันได้ถึง 1500v เช่น jinko 400W

2. งานติดตั้งบนหลังคา การยึดแผ่นกับหลังคาจำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์ออกแบบพิเศษ

3.อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเข้าสายต้องมีความพิเศษและใช้เฉพาะกับงาน

ตัวอย่าง MC4 Solar Panel PV Terminal Cable Connector Crimping

4. อุปกรณ์เครื่องวัด เครื่องมือของช่างทั่วไปอาจจะวัดไม่ได้ เช่น มิเตอร์ที่ใช้อาจวัดได้แต่ไฟกระแสสลับ แต่เช็คไฟกระแสตรงไม่ได้ ซึ่งอาจทำให้เวลาต่อเชื่อมอุปกรณ์อาจจะเกิดความผิดพลาดได้

ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ โดยสรุปนั้นค่อนข้างซับซ้อน และ มีความต่างกับไฟฟ้าทั่วไปพอสมควร แต่ทาง NextE ทำให้เป็นเรื่องง่าย ด้วยบุคลากรที่ชำนาญการ บริการแบบ one stop service ทั้งบริการออกแบบ ติดตั้งตามมาตราฐาน และ บริการหลังการขายที่มีคุณภาพ