BOI สำหรับโซล่าเซลล์ เป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้ผู้ติดตั้งได้สิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การลดภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือ ภาษีนำเข้าอุปกรณ์ติดตั้ง ซึ่งโดยปกติแล้วจะทำได้ 2 รูปแบบด้วยกัน คือ

รูปแบบที่ 1 การจัดตั้งบริษัทซื้อ-ขายไฟฟ้า โดยจะต้องจัดตั้งบริษัทผลิตไฟฟ้าเพื่อขายไฟฟ้าให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือ บริษัทอื่นๆ โดยรูปแบบนี้จะมีการได้สิทธิเรื่อง การยกเว้นภาษีอากรขาเข้าเครื่องจักร หรือ อุปกรณ์ และ การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปอีก 8 ปี ตัวอย่างเช่น จัดตั้งนิติบุคล ก มาขายไฟให้นิติบุคคล ข โดยที่ทั้งสองนิติบุคคลมีการซื้อขายไฟกัน คนที่ลงทุนกาติดตั้งโซล่าเซลล์จะได้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และ ยกเว้นภาษีอากรขาเข้าเครื่องจักร การแยกเป็นสองบริษัท หรือ นิติบุคคลนั้น เพราะการซื้อขายไฟฟ้า จะทำให้เกิดรายได้ซึ่งกำไรจากการผลิตไฟฟ้านั้นจะได้สิทธิยกเว้นภาษี นอกจากนี้อาจจะมีเงื่อนไขอื่นๆ เช่น ต้องมีการจัดทำมาตราฐานดำเนินงาน เป็นต้น

รูปแบบที่ 2 รูปแบบกิจการลงทุนโซล่าเซลล์เพื่อลดค่าไฟฟ้าของตัวเอง รูปแบบนี้เพิ่งออกมาล่าสุด โดยบริษัทที่ในกลุ่มที่ BOI ให้การสนับสนุนลงทุนทำโซล่าเซลล์เองเพื่อลดค่าไฟฟ้า โดยมีสิทธิประโยชน์คือ การลดภาษีเงินได้ของกิจการนั้นโดยที่ไม่ต้องตั้งนิติบุคคลใหม่ให้มีการซื้อขาย โดยจำนวนเงินที่สามารถลดภาษีนั้นคำควณได้จาก 50% ของเงินลงทุน และเอามาลดภาษีได้ภายในเวลาภายใน 3ปี นอกจากนี้ยังสามารถลดภาษีนำเข้า และ VAT เป็น 0% อีกด้วย โดยรูปแบบที่ 2 นี้เหมาะกับกิจการขนาดเล็ก ทำการติดตั้งโซล่าเซลล์ไม่มาก ถ้าเราไปตั้งนิติบุคคลใหม่มีการซื้อขายระหว่างกันก็จะมีความยุ่งยาก อันนี้อยู่ในกิจการเดิมอยู่แล้วแค่ติดตั้งโซล่าเซลล์ แล้วเอาเงินลงทุนของโครงการนี้มาลดภาษีใน statement เดิมของกิจการได้

การขอ BOI สำหรับโซล่าเซลล์ ทำอย่างไร

ทำได้ง่ายๆ โดยการติดต่อ BOI โดยตรง เดี๋ยวนี้ BOI สามารถขอแบบยื่นออนไลน์ได้ แต่ประเภทที่สอง กรอกแบบฟอร์มแล้วไปยื่นด้วยตัวเอง เมื่อยื่นเสร็จจะไปเข้าลิสแล้วทางเจ้าหน้าที่ BOI จะติดต่อมาให้เราไปชี้แจงโครงการเพื่อเตรียมประกอบการอนุมัติโครงการโดยบอร์ด BOI เรามีหน้าที่เข้าไปชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ ว่ากิจการดั้งเดิมของเราเป็นกิจการอะไร BOI ให้การสนับสนุนหรือเปล่า แล้วเราติดตั้งโซล่าเซลล์เท่าไหร่ แล้วจะขอสิทธิประโยชน์อะไร หลังจากชี้แจงแล้ว เจ้าหน้าที่จะรับเรื่องแล้วไปเข้าที่ประชุมของบอร์ด BOI ซึ่งทางเจ้าของกิจการต้องเข้าไปชี้แจงเรื่องกิจการของตัวเอง แต่ NextE จะเข้าไปช่วยสนับสนุนให้ข้อมูลเรื่องโซลล่าเซลล์ โดยสามารถเข้าไปดูในรายละเอียดอื่นๆได้จาก https://www.nexte.co.th/business-industrial-solar-solution/

แล้วจะใช้เวลาเท่าไหร่

ถ้าเป็นกิจการเล็กใช้เวลาประมาณ 2 เดือน เพราะชุดเล็กจะประชุมกันทุกอาทิตย์ และ กิจการขนาดใหญ่อาจจะนานกว่านี้

วิธีปฎิบัติในการขอส่งเสริมการลงทุนของ BOI

กิจการไหนสามารถขอสิทธิของ BOI สำหรับโซล่าเซลล์ได้บ้าง

กิจการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนของ BOI สำหรับการติดตั้งโซล่าเซลล์ นั้นมีด้วยกัน 8 กลุ่มกิจการดังนี้

  1. เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร
  2. แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน
  3. อุตสาหกรรมเบา
  4.  ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง
  5. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  6. เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ
  7. กิจการบริการและสาธารณูปโภค
  8. การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

รูปแบบการขอ BOI สำหรับโซล่าเซลล์

หัวข้อ การจัดตั้งบริษัทซื้อ-ขายไฟฟ้า กิจการลงทุนโซล่าเซลล์เพื่อลดค่าไฟฟ้า
สิทธิภาษีเงินได้ 8 ปี 50% ของเงินลงทุน ลดหย่อนได้ใน3 ปี
สิทธิภาษีนำเข้า อากรขาเข้า 10% + vat 7% อากรขาเข้า 10% + vat 7%
กิจการ เหมาะกับขนาดใหญ่ หรือ กิจการด้านประหยัดพลังงาน ขนาดเล็กที่สนับสนุนโดย BOI ทั้ง 8 กลุ่มกิจการ
เวลา 2 เดือน 2 เดือน

Ref:

คู่มือส่งเสริมการลงทุนปี 2562

Privacy Preference Center