การติดตั้งโซล่าเซลล์

ติดตั้งโซล่าเซลล์ นั้นเริ่มเป็นที่นิยมกันในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และ มีความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยการติดตั้งโซล่าเซลล์นั้นมีประโยชน์หลายประการ เช่น

  1. รักษาสิ่งแวดล้อม โซล่าเซลล์เป็นพลังงานสะอาดที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ว่ากันว่าการผลิตไฟฟ้า 1 kWh (1 หน่วย) ด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงจะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 200 กรัม ตรงกันข้าม การผลิตกระแสไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์นั้นไม่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เนื่องจากไม่มีของเสียออกจากกระบวนการผลิต
  2. การลงทุนความเสี่ยงต่ำ การลงทุนจากโซล่าเซลล์นั้นมีความเสี่ยงต่ำเนื่องจากปัจจัยที่ทำให้ไม่เป็นไปตามการลงทุนมีน้อย เช่น ต้นทุนผันแปรไม่มีเนื่องจากใช้แสงแดดในการผลิตกระแสไฟฟ้า และ  ค่าดูแลรักษาก็เพียงแค่ตรวจสอบการทำงาน และ การล้างแผ่นให้สะอาด เป็นต้น นอกจากนี้อยากที่รู้กันว่า ค่าไฟฟ้านั้นมีโอกาสขึ้นทุกปีซึ่งทำให้การลงทุนนั้นมีความเสี่ยงต่ำด้านผลตอบแทนที่ได้จากการติดตั้งอีกด้วย
  3. คืนทุนไว ผลตอบแทนสูง โดยเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะประหยัดค่าไฟฟ้าได้ทันที และสามารถผลิตยาวนานถึงในระยะยาวถึง 25 ปี โดยปัจจุบันนี้การลงทุนนั้นถูกลงมากทำให้การคืนทุนเพียง 5-8 ปีเท่านั้น และ ถ้าหากบางกิจการมีโครงการที่รัฐบาลสนับสนุน เช่น การลดภาษีจาก BOI อาจจะคืนทุนได้เร็วขึ้นที่ 3-5 ปี
  4. สามารถขายไฟฟ้าคืนให้ภาครัฐ ปัจจุบันทางรัฐบาลได้รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโซล่าภาคประชาชนปี 2562  (โครงการนี้ต่ออายุแล้ว ซึ่งทางรัฐบาลขยายเวลาจนถึงสิ้นปี 2563 ) โดยเราสามารถขายไฟฟ้าที่เหลือใช้ให้กับทางรัฐบาลได้ในราคาหน่วยละ 1.68 บาท โดยอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nexte.co.th/2019/08/08/solar-rooftop-ppa2019
  5. ผลิตไฟฟ้าจากแสงแดดได้ทุกวันเมื่อมีแสงแดด พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนประเภทหนึ่งที่สามารถใช้ได้เรื่อยๆ ไม่มีวันหมด ปราศจากมลพิษ และเป็นพลังงานที่มีศักยภาพสูง  สามารถใช้มากแค่ไหนก็ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรอื่นๆ บนโลก
  6. การติดตั้งโซล่าเซลล์ทำได้ง่าย แม้ว่าจะต้องขออนุญาตถึงสามหน่วยงาน (การไฟฟ้า สำนักงานกำกับกิจการพลังงาน และ ส่วนท้องถิ่น) แต่การติดตั้งโซล่าเซลล์นั้นไม่ซับซ้อน โดยสามารถใช้คนไม่กี่คนในการติดตั้งโซล่าเซลล์ได้

ติดตั้งโซล่าเซลล์กับเราสิครับ ดยสามารถขอคำแนะนำของเรา www.nexte.co.th นะครับ เราจะช่วยให้คำแนะนำในการตัดสินใจ โดยพิจารณาจากงบประมาณลงทุน  และ saving ที่จะเกิดขึ้น

Reference:

  1. https://nstda.or.th/th/sci-kids-menu/3526-solar-cell
  2. http://energyinformative.org/benefits-of-solar-panels
  3. https://th.wikipedia.org/wiki/พลังงานแสงอาทิตย์

Privacy Preference Center