ระบบ on grid คือ ระบบ solar cell ที่มีการเชื่อมกับการไฟฟ้า (แม้ว่าจะผลิตเพื่อใช้เองไม่ขายไฟคืนให้การไฟฟ้า แต่ถ้าเชื่อมต่อกับการไฟฟ้า ก็ถือว่าเป็น on grid)

ระบบ Solar cell แบบ on grid

ข้อดีของระบบ on grid คือ

 1. มีไฟใช้แน่นอน แม้ช่วงเมฆมาก เพราะไฟฟ้าจากระบบการไฟฟ้าจะไหลเข้ามาเสริมพลังงานจาก solar cell ที่หายไปตลอดเวลา
 2. ถ้าผลิตไฟได้เกินความต้องการใช้ในบ้าน สามารถขายไฟคืนเข้าระบบได้ (ต้องทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าก่อน)
 3. เครื่องจักร/อุปกรณ์ในระบบมีน้อย ทำให้ค่าซ่อมบำรุงต่ำ

ข้อเสียของระบบ on grid คือ

 1. ถ้าไฟการไฟฟ้าดับ ระบบไฟฟ้าจาก solar cell จะดับด้วย
 2. การเชื่อมต่อกับระบบของการไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่การไฟฟ้ากำหนด และอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบของการไฟฟ้า

Solar off grid คือ ระบบ solar cell ที่ไม่เชื่อมต่อกับการไฟฟ้า ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกเก็บในแบตเตอรี่ และนำมาใช้งานเมื่อเราเปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยปริมาณความจุของแบตเตอรี่ (จำนวนลูกแบตเตอรี่) จะขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการใช้พลังงานของบ้านแต่ละหลัง

ระบบ Solar cell แบบ off grid

ข้อดีของระบบ off grid คือ

 1. ประหยัดกว่า เปรียบเทียบกับกรณีที่ต้องมีการขยายเขตการไฟฟ้าเป็นระยะทางไกลๆ
 2. ไม่มีรายจ่ายค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายให้การไฟฟ้าเป็นรายเดือน ทุกๆเดือน
 3. ในกรณีที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ไฟฟ้าอาจจะ ตก หรือ ดับ อยู่บ่อยครั้ง การใช้ระบบ off grid ช่วยทำให้ระบบไฟฟ้าในบ้านไม่ได้รับความเสียหายจากไฟตก ไฟดับ ที่เกิดขึ้นนี้

ข้อเสีย

 1. เครื่องจักร/อุปกรณ์มีมากกว่า เงินลงทุนระบบมีราคาแพงกว่า on grid
 2. หากไม่มีแดดหรือมีฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันหลายวัน พลังงานที่สะสมไว้ในแบตเตอรี่อาจจะหมดได้

Solar hybrid คือระบบที่พัฒนาขึ้นมาใหม่โดยรวมขอดีของทั้ง solar on grid กับ off grid กล่าวคือ ระบบมีการเชื่อมต่อกับการไฟฟ้าสำหรับช่วงที่ไม่มีแดดและมีการใช้แบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานส่วนที่ผลิตเหลือในตอนกลางวันไปใช้งานในตอนกลางคืนด้วย (คล้ายๆ รถยนต์ hybrid ที่มีการใช้พลังงานจากเครื่องยนต์และชาร์ตแบตเตอรี่ไปในขณะที่เบรค)

 

ระบบ Solar cell แบบ hybrid

ข้อดีของระบบ hybrid คือ

 1. ระบบไฟฟ้ามีความเสถียรมาก เนื่องจากเสมือนมีแหล่งจ่ายไฟ 3 แหล่ง (โซล่าเซลล์ + แบตเตอรี่ + ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า) คอยช่วยกันจ่ายไฟ
 2. สามารถบริหารแหล่งจ่ายพลังงาน เพื่อให้ระบบใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานที่ถูกที่สุดได้ (เช่น ตอนกลางวันไฟการไฟฟ้าราคาแพง เราสามารถตั้งให้ระบบเน้นใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์หรือแบตเตอรี่ก่อนใช้ไฟจากการไฟฟ้า แต่ถ้าเป็นวันหยุดหรือช่วงเวลาที่ไฟฟ้าการไฟฟ้าราคาถูกก็จะปล่อยให้มีการชาร์ตไฟฟ้าให้เต็มในแบตเตอรี่ด้วย เป็นต้น)
 3. เป็นระบบไฟสำรอง ทำให้บ้านยังคงมีไฟฟ้าใช้ แม้เกิดไฟดับ

ข้อเสีย

 1. มีเครื่องจักร/อุปกรณ์มาก ระบบมีความซับซ้อน ใช้เงินลงทุนและมีค่าซ่อมบำรุงสูง
 2. Inverter ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากการไฟฟ้ายังมีน้อยและราคายังค่อนข้างสูง

สำหรับทาง NextE นั้นเรามีบริการเฉพาะบริการ solar on grid เท่านั้นนะครับ ท่านสามารถดู package ได้จาก line นี้นะครับ https://www.nexte.co.th/nexte-solar-rooftop/

Ref:

 1. https://www.cleanenergyreviews.info/blog/2014/5/4/how-solar-works
 2. https://www.solarhub.co.th/solar-information/solar-format/312-ongrid-solarcell
 3. https://solarcellthailand96.com/design-calculator/on-grid-system-small-home/